จำเลขสมาชิกไม่ได้

เลขสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ จะแสดงอยู่ในที่ต่างๆ ดังนี้
- ในบัตรสมาชิกของท่าน (จะเป็นคนละตัวเลขกับสมาชิกสภาสถาปนิก)
- มุมขวาบน ของแถบที่อยู่ที่ติดหน้าซอง หรือเอกสารจากสมาคมฯ เช่น วารสารอาษา จดหมายเหตุอาษา ฯลฯ

หากท่านยังไม่สามารถหาเลขสมาชิกสมาคมฯ ของท่านได้ กรุณาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน คุณนพมาศ (โจ) 0-2319-6555 ต่อ 109 ในเวลาทำการ หรือ แจ้งชื่อ และนามสกุลมายังอีเมล parinya.c@gmail.com


ลงทะเบียนเข้าใช้ไม่ได้

ในกรณีที่ท่านกรอก เลขสมาชิก และบัตรประชาชนอย่างถูกต้องแล้ว แต่ระบบกลับแจ้งเตือนว่า “ไม่มีข้อมูลของท่านอยู่ในระบบ” อาจเป็นไปได้ว่า ท่านยังไม่เคยให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนกับทางสมาคมไว้ หรือข้อมูลที่ทางสมาคมฯมีอยู่อาจยังไม่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข
กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้ดูแลเวบไซด์ค้นหาสถาปนิก ผ่านทาง อีเมล parinya.c@gmail.com แจ้งหมายเลขสมาชิก และเลขที่บัตรประชาชน ทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะทำการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป


ต้องการเพิ่มประเภทผลงาน

หากประเภทผลงานที่มีให้เลือก ยังไม่ตรงกับประเภทผลงานของท่าน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้ดูแลเวบไซด์ค้นหาสถาปนิก ผ่านทาง อีเมล parinya.c@gmail.com แจ้งหมายเลขสมาชิก และรายละเอียดที่ท่านต้องการ ทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะทำการแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป


ไม่อยากแสดงที่อยู่ และโทรศัพท์จะได้ไหม?

ทางสมาคมฯ ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการให้ท่านสมาชิกผู้ใช้ระบบการค้นหาสถาปนิก สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมูลอะไร และไม่แสดงข้อมูลอะไรต่อบุคคลภายนอก โดยทำการคลิกเพื่อทำเครื่องหมายถูก ในข้อมูลของท่านที่ต้องการแสดง ในหน้าสถาปนิกแก้ไขข้อมูล (หลังจากท่านลงทะเบียนใช้งานแล้ว)


ผลการค้นหา เรียงลำดับอย่างไร?

หากไม่ใส่เงื่อนไขในการค้นหาใดๆ ระบบจะขึ้นชื่อทุกชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเวบไซต์ โดยเรียงลำดับตามหมายเลขสมาชิก จากน้อยไปหามาก หากมีการใส่เงื่อนไข จะเรียงตามลำดับผู้ที่มีเงื่อนไขตรงกับการค้นหา เช่น ประเภทงาน พื้นที่การให้บริการ ก่อน โดยเรียงตามลำดับเลขสมาชิกจากน้อยไปหามาก ทั้งนี้ผู้ค้นหา สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียงลำดับของชื่อ เรียงลำดับตามพื้นที่ ฯลฯ